B23 Datasamling Vaccinestamdata - Information Structure ()
B23 Datasamling Vaccinestamdata - Information Structure
Tabel: ddv_diseases Diseases
Tabel: ddv_diseases_vaccines DiseasesVaccines
Tabel: ddv_dosageoptions DosageOptions
Tabel: ddv_ssidrugs SSIdrugs
Tabel: ddv_vaccinationplansV2 Vaccinationplan
Tabel: ddv_vaccinationplanitems Vaccinationplanitems
Tabel: ddv_vaccines Vaccines
Tabel: ddv_vaccinesdrugs VaccinesDrugs
1:n Vaccinationplan Vaccinationplanitems
Vaccinationplan Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
n:1 Vaccinationplanitems Vaccines
Vaccinationplanitems Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
1:n Vaccines DiseasesVaccines
n:m Vaccines VaccinesCategories
n:1 Vaccines Services
n:m Vaccines VaccinesSubstitutions
Vaccines Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
n:1 VaccinesDrugs Vaccines
VaccinesDrugs Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
1:n SSIdrugs VaccinesDrugs
1:n SSIdrugs DosageOptions
SSIdrugs Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
DosageOptions Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
DiseasesVaccines Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
n:1 Diseases DiseasesVaccines
Diseases Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Services Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
VaccinesCategories Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
VaccinesSubstitutions Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Tabel: ddv_services Services
Tabel: ddv_vaccinescategories VaccinesCategories
Tabel: ddv_vaccinessubstitutions VaccinesSubstitutions
Import Data Vaccination udtræk
Import Data Folder: Vaccination DDV
Import Data Vaccination import-status
Import Data Tabel: vaccinationimporterImportStatus
Vaccination udtræk Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Folder: Vaccination DDV Vaccination udtræk
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpDiseases.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpDiseasesVaccines.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpDosageOptions.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpSSIDrugs.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpVaccinationPlanItems.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpVaccinationPlans.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpVaccines.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpVaccinesDrugs.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpServices.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpVaccinesCategories.xml
Folder: Vaccination DDV Fil: ExpVaccinesSubstitutions.xml
Vaccination import-status Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Tabel: vaccinationimporterImportStatus Vaccination import-status