Bemyndigelse (BEM) ()
Teknisk navn
NSP-CRUD
NSP-Database
NSP-Leverandør-Ejer
NSP-Leverandør-Teknisk
NSP-Master
NSP-SLA